https://pgen.pl/assets/cache/10c250baa4827c5e2616abe0e045dd34_750_319_optim.jpg

Informator dla uczestników koncertu "Solidarni z Białorusią"

26 września 2020 na PGE Narodowym odbędzie się wyjątkowy koncert "Solidarni z Białorusią". Z myślą o jego uczestnikach przygotowaliśmy informator, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje związane z wydarzeniem.

HARMONOGRAM IMPREZY:
 • 18.00 – otwarcie bram i rozpoczęcie imprezy masowej
 • 20.00 – rozpoczęcie części artystycznej
 • około 22.30 – zakończenie części artystycznej
 • 23.30 – zakończenie imprezy masowej i zamknięcie bram
* Podany harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie.

WEJŚCIA:

Osoby, które posiadają bilety na koncert "Solidarni z Białorusią" wchodzą na wydarzenie bramami numer 2, 3, 10 i 11. Prosimy o zwrócenie uwagi na zamieszczone na biletach informacje, dzięki którym można łatwo dotrzeć na swoje miejsce.

BILETY:

Bezpłatne bilety na wydarzenie można pobrać w sklepie internetowym PGE Narodowego na stronie – www.koncertbialorus.pgenarodowy.pl/bilety.

Wejdź na stronę www.sklep.pgenarodowy.pl i zaloguj się lub zarejestruj. Upewnij się, że podany adres email i nr telefonu są poprawne. W trakcie rezerwowania biletów otrzymasz SMS z kodem, który należy podać na stronie w celu weryfikacji konta.

Jednorazowo każdy uczestnik może pobrać maksymalnie 6 biletów.

W celu wstępu na Imprezę należy okazać bilet w wersji papierowej (po uprzednim samodzielnym wydrukowaniu) lub w wersji elektronicznej (na telefonie).


W dniu koncertu przed bramą nr 2 w godz. 11:00-21:00 będzie funkcjonował Punkt Obsługi Klienta.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim wchodzą na stadion bramą nr 1, a następnie kierują się Tunelem Królaka do wind znajdujących się za oszklonymi drzwiami po lewej stronie tunelu.

OGRANICZENIA WIEKOWE:

Wstęp na teren wydarzenia dla osób, które nie ukończyły 13. roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Wstęp na teren wydarzenia dla osób po ukończeniu 13. roku życia, ale przed ukończeniem 18. roku życia jest dozwolony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub po okazaniu pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie wydarzenia bez opieki osoby dorosłej.

Organizator nie rekomenduje zabierania na imprezę dzieci poniżej 4. roku życia z m.in. z powodu natężenia hałasu.

UWAGA! Uczestnicy wydarzeń mogą być narażeni na przebywanie w strefie wysokiego natężenia dźwięku, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia epilepsji.

PARKING:

W dniu wydarzenia "Solidarni z Białorusią" na błoniach PGE Narodowego w godzinach 6:00 – 23:59 będzie działał płatny parking. Sprzedaż biletów postojowych odbywa się przez internet – www.sklep.pgenarodowy.pl. Bilety, w miarę dostępności miejsc, będzie można kupić również na wjeździe na parking. Rekomendujemy zakup przez internet.

Wjazd na parking od strony ulicy Zamoyskiego i Sokolej.

Ceny biletów parkingowych:
 • Motocykl – 10 zł
 • Samochód osobowy – 15 zł
 • Bus – 40 zł
 • Autokar – 80 zł
WYŁĄCZENIA ULIC:

Ulica Siwca w dniu koncertu będzie wyłączona z ruchu kołowego w godzinach 6.00 - 24.00.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:

Zachęcamy również do korzystania z usług komunikacji miejskiej. W pobliżu PGE Narodowego znajduje się stacja metra linii M2, stacja kolejowa "PKP Warszawa Stadion” oraz węzeł komunikacyjny przy Rondzie Waszyngtona. W dniu koncertu parking P+R "Warszawa Stadion" nie działa. Mapa parkingów P+R jest dostępna na stronie www.wtp.waw.pl/parkingi/#ParkujP+R.

STREFY CATERINGOWE:

Podczas wydarzenia dostępne będą kioski gastronomiczne, w których będzie można kupić wodę, napoje i przekąski. Ze względu na zasady bezpieczeństwa sanitarnego płatność będzie się odbywała wyłącznie bezgotówkowo.

TEMPERATURA NA STADIONIE:

PGE Narodowy jest obiektem o charakterze otwartym – temperatura na trybunach i na płycie jest zbliżona do temperatury zewnętrznej. Prosimy o dobór odzieży dostosowany do warunków pogodowych.

DEPOZYTY:

Z racji na obecnie panujący reżim sanitarny depozyty w trakcie koncertu "Solidarni z Białorusią" nie będą działały.

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W KONCERCIE:
 • Zabrania się udziału w imprezie osobie chorej na Covid-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
 • Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
 • Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w czasie przemieszczania się po arenie oraz do zachowania bezpiecznego dystansu od innego uczestnika imprezy masowej z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy, nie zostaną wpuszczone na teren areny, chyba, że są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych;
 • Organizator zawiesza funkcjonowanie depozytów, co oznacza, że uczestnik Imprezy nie będzie mógł zdeponować przedmiotu zagrażającemu, według Organizatora, bezpieczeństwu imprezy masowej, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy lub wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące na dzień 26.09.2020 r. będą stanowiły inaczej;
 • Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się rewizji osobistej i innym wymogom wynikającym z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych na uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • Uczestnicy widowiska są zobowiązani do zajęcia odpowiednich miejsc na trybunach Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją;
 • zajęcia odpowiednich miejsc na trybunach Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Regulaminem PGE Narodowego oraz niniejszym Regulaminem;
 • Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Obiektu zobowiązana jest do poruszania się wyznaczonymi, odrębnymi wejściami i wyjściami oraz stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i informacyjne będą mogły zarządzać kolejkami do toalet na Obiekcie.
 • Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe, wskazane podczas nabycia Biletu mogą być przekazywane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 
w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID–19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Imprezy
PRZEDMIOTY ZABRONIONE:
 • Broń, materiały wybuchowe, noże;
 • Kaski, parasolki;
 • Butelki, kubki, puszki, dzbanki;
 • Materiały pirotechniczne;
 • Napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe;
 • Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, propagandowe;
 • Maszty flagowe lub banerowe o większej długości niż 1 m i średnicy niż 1 cm;
 • Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m;
 • Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo, statywy, kijki do selfie, tablety, drony, wszelkie urządzenia audio-video (za wyłączeniem wszystkich rodzajów telefonów komórkowych);
 • Zwierzęta;
 • Gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki;
 • Pudła, torby, plecaki, walizki i inne przedmioty o wymiarach większych niż 25 x 25 x 25 cm;
 • Megafony, syreny, inne urządzenia emitujące dźwięk;
 • Wskaźniki laserowe i inne urządzenia emitujące światło;
 • Wuwuzele;
 • Kominiarki;
 • Części ubioru zakrywające twarz, chyba, że jest to uzasadnione w celu zapobiegania epidemii COVID – 19 na zasadach określonych w Regulaminie Imprezy oraz zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Wózki dziecięce;
 • Rowery, hulajnogi oraz innego rodzaju pojazdy – brak możliwości zaparkowania wewnątrz obiektu.

INFORMACJE DODATKOWE:

INFOLINIA:

Tel. +48 22 295 95 00

Infolinia czynna:

- od 16 do 25 września 2020 roku w godzinach 10:00-18:00
- w dniu wydarzenia od 10:00 do 21:00


Kontakt mailowy: solidarni@pgenarodowy.pl

Strona internetowa koncertu "Solidarni z Białorusią"

Regulamin koncertu "Solidarni z Białorusią"


Link skrócony: pgenarodowy.pl/11658-2f75c